Ujednolicone studium z r 2013 dla miasta Krzeszowice

Z naszych informacji wynika, iż burmistrz zrezygnował z kolejnego wyłożenia i mpzp w wersji z IV wyłożenia, z kosmetycznymi poprawkami  będzie przedstawiony Radzie do uchwalenia. W naszym dziale mapy dołożyliśmy ujednolicone studium z listopada 2013r – ostatnia oficjalna wersja
czytaj dalej »

Projekt planu dla sołectw

W dniu 02.06 rozpoczęło się wyłożenie dla sołectw Miękinia, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Sanka, Tenczynek i Wola Filipowska. Wyłożenie będzie trwało do 02.07. Uwagi będzie można składać do 21.07 wzór uwagi znajdziecie Państwo w naszym dziale ‚pliki”, a mapy i prognozę w dziale mapy
czytaj dalej »

Uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Komitet otrzymał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnienia dokonane przez Burmistrza miasta i gminy Krzeszowice . I tak mamy uzgodnienia dotyczące Krzeszowic przed 1 wyłożeniem planu - postanowienie z dnia 06.09.2011 – odmowa uzgodnienia  - z powodu poszerzenie terenów mieszkaniowych i wejście w tereny ochronne Natura...
czytaj dalej »

Pismo od Rady Miejskiej z dnia 29.12 otrzymane w dniu 3.01.2015

Tutaj przedstawiamy odpowiedź Rady Miejskiej na wezwanie do usunięcia prawa  dokonanego uchwałą nr XLV/532/2014  z dnia 22.10.2014 w sprawie przyjęcia MPZP dla miejscowości Dubie, Dębnik i Siedlec złożone przez / ze względu na ochronę danych osobowych nie wymieniamy osób prywatnych/ 1… 2. Założycieli Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Siedlec „Integracja” 3. Społeczny...
czytaj dalej »

Pismo od Rady Miejskiej z dnia 08.12 otrzymane 03.01.2015

W tej samej przesyłce Komitet otrzymał uchwałę RM II/16/2014 z dnia 8 grudnia i  uchwałę RM III/23/2014 z dn. 29.12 W tym wpisie przekazujemy w skrócie treść uchwały z 8 grudnia. Nie możemy wkleić całego skanu ze względu na dane osobowe osób prywatnych Z uchwała RM z dnia...
czytaj dalej »

Lista rozpatrzonych uwag do mpzp dla miasta Krzeszowice

Otrzymaliśmy plik zawierające listę rozpatrywanych uwag złożonych do IV wyłożenia projektu planu. W linku poniżej cała lista. Jednocześnie informuję, że żadna uwaga złożona przez mieszkańców po IV wyłożeniu nie została rozpatrzona pozytywnie uwagi rozpatrzenie
czytaj dalej »

odpowiedź na pismo z dn 23.10

W dniu 12.11 Komitet otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 23.10. Dotyczyło ono – w skrócie – kto decydował o kolejnym wyłożeniu mpzp dla miasta Krzeszowice. Naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Pan Maciej Zieliński w piśmie tym twierdzi, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie...
czytaj dalej »

WEZWANIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH do usunięcia naruszenia prawa

W dniu dzisiejszym Komitet złożył wezwanie do Rady Miejskiej, aby usunęła naruszenie prawa w wydanej uchwale w sprawie MPZP dla sołectw Dębnik, Dubie i Siedlec. Społeczny Komitet zajął się tylko błędami proceduralnymi. Poniżej wezwanie wraz ze skrótowym wytłumaczeniem jakie błędy zostały popełnione / kolor niebieski/ . W linku...
czytaj dalej »

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej – uwagi nieuwzględnione

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:54/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: wykazu nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice uwag po wyłożeniu w...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas