Home » Archive by category "pisma złożone"

Pismo od Rady Miejskiej z dnia 08.12 otrzymane 03.01.2015

W tej samej przesyłce Komitet otrzymał uchwałę RM II/16/2014 z dnia 8 grudnia i  uchwałę RM III/23/2014 z dn. 29.12 W tym wpisie przekazujemy w skrócie treść uchwały z 8 grudnia. Nie możemy wkleić całego skanu ze względu na dane osobowe osób prywatnych Z uchwała RM z dnia...
czytaj dalej »

WEZWANIE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH do usunięcia naruszenia prawa

W dniu dzisiejszym Komitet złożył wezwanie do Rady Miejskiej, aby usunęła naruszenie prawa w wydanej uchwale w sprawie MPZP dla sołectw Dębnik, Dubie i Siedlec. Społeczny Komitet zajął się tylko błędami proceduralnymi. Poniżej wezwanie wraz ze skrótowym wytłumaczeniem jakie błędy zostały popełnione / kolor niebieski/ . W linku...
czytaj dalej »

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej – uwagi nieuwzględnione

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:54/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: wykazu nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice uwag po wyłożeniu w...
czytaj dalej »

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie stanowiska Burmistrza z dn. 10.09.2014

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:53/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice...
czytaj dalej »

Pismo do burmistrza w sprawie procedowania planów

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:52/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektów planów zagospodarowania dla miasta Krzeszowice...
czytaj dalej »

Skarga do Wojewody na bezczynność Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym została złożona skarga na Radę Miejską… SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:51/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014 Szanowny Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski ul. Basztowa 22 31-156...
czytaj dalej »

Indywidualne pisma do każdego Radnego o procedurze uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym  w sekretariacie Rady Miejskiej zostały złożone indywidualne pisma do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach. SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 30 – 50/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8...
czytaj dalej »

Pismo do Rady Miejskiej dotyczące procedury uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej zostało skierowane pismo: SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:29/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 października 2014 r. Szanowana Pani Stanisława Grzęda Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach...
czytaj dalej »

Pismo do NIK’u z dnia 26.09.2014

W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo pismo to otrzymują: Wojewoda,  Radni Rady Miasta Krzeszowice, Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka, Dziennik Polski.   SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com Nr...
czytaj dalej »

Pismo do rady Miejskiej w sprawie wydanego upoważnienia dla Burmistrza

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:27/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 września 2014 Rada Miasta w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4/I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: upoważnienia wydanego Burmistrzowi Gminy Krzeszowice do zajmowania stanowiska...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas