Home » 2014 » Marzec

Uchwała mieszkańców osiedla Żbik z dn. 29.03.2014

W dniu 29.03. 2014 mieszkańcy osiedla Żbik przegłosowali uchwałę skierowaną do Burmistrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Za uchwałą głosowało 41 mieszkańców, wstrzymało się od głosu 19 osób a 2 były przeciwne.  Zdziwienie wywołało to, że Zarząd Osiedla i jego przewodnicząca uchwały nie poparli. Poniżej treść uchwały:...
czytaj dalej »

Odpowiedź na wniosek wysłany 14.03

W dniu 21.03 komitet otrzymał skany większości dokumentów o które wnioskował w piśmie z dnia 14.03. Do przetargu stanęły 2 firmy: URB-ARCH Anna Kłoszewska z Zabrza i Instytut Rozwoju Miast z Krakowa. Pierwsza firma zaoferowała się wykonać zamówienie za 250954 zł a druga – IRM za prawie 100%...
czytaj dalej »

Pismo do Burmistrza z dnia 14.03.2014

W dniu dzisiejszym ponowiliśmy pismo w trybie dostępu do informacji publicznej do Burmistrza Krzeszowic dotyczące przetargu na wykonanie MPZP SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 12/SKMGK/2014 Krzeszowice, 14 marca...
czytaj dalej »

Odpowiedź na pytania zadane 15.02.2014

Społeczny Komitet dostał odpowiedź, tym razem podpisaną przez Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Pana Macieja Zielińskiego. w dniu 15.02 pytaliśmy 1. kiedy i w jakiej formie został Pan poinformowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie o występujących niezgodnościach pomiędzy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas