Home » 2014 » Wrzesień

Pismo do NIK’u z dnia 26.09.2014

W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo pismo to otrzymują: Wojewoda,  Radni Rady Miasta Krzeszowice, Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka, Dziennik Polski.   SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com Nr...
czytaj dalej »

Pismo do rady Miejskiej w sprawie wydanego upoważnienia dla Burmistrza

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:27/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 września 2014 Rada Miasta w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4/I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: upoważnienia wydanego Burmistrzowi Gminy Krzeszowice do zajmowania stanowiska...
czytaj dalej »

Pismo do Burmistrza w sprawie opublikowanego stanowiska w dniu 10.09

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com Nr korespondencji: 26/SKM/2014 Krzeszowice dnia 23.09.2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: informacji burmistrza z dnia 10 września 2014, związanej z miejscowym planem zagospodarowania...
czytaj dalej »

Uwagi do MPZP miasto Krzeszowice

W dniu dzisiejszym Komitet również złożył uwagi do planu.  W naszym piśmie są te najbardziej charakterystyczne, budzące najwięcej kontrowersji. Sam plan ma wiele uchybień, nieścisłości. Nie zdziwimy się, że jeżeli byłby przez Radnych uchwalony to wielu mieszkańców będzie wnosić do sądu o jego unieważnienie SKM 25 uwagi SPOŁECZNY...
czytaj dalej »

Pismo do Rady Miejskiej w sprawie Dubia, Siedla i Dębnika

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:24/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 września 2014 Rada Miasta w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4/I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla...
czytaj dalej »

Pismo do Rady Miejskiej w Krzeszowicach w sprawie procedowania planu dla Krzeszowic

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 23/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 września 2014 Rada Miasta w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4/I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania...
czytaj dalej »

prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP

Otrzymaliśmy w końcu płytkę z  1 plikiem pdf. A w nim prognozę skutków finansowych. Jest to aktualizacja prognozy z 2011 roku. Już sama karta tytułowa nasuwa kilka pytań, warto zapoznać się z nią w całości. Zapraszamy Państwa do komentowania W linku prognoza finansowa całość pliku poniżej list przewodni
czytaj dalej »

wniosek do Burmistrza z dn 04.09 dotyczący konsultacji projektu MPZP

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 21/SKMGK/2014                                                                                     Krzeszowice, 2 września 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczącej konsultacji projektów planu zagospodarowania przestrzennego dla...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas