Home » 2014 » Październik

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej – uwagi nieuwzględnione

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:54/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: wykazu nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice uwag po wyłożeniu w...
czytaj dalej »

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie stanowiska Burmistrza z dn. 10.09.2014

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:53/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice...
czytaj dalej »

Pismo do burmistrza w sprawie procedowania planów

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:52/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektów planów zagospodarowania dla miasta Krzeszowice...
czytaj dalej »

Skarga do Wojewody na bezczynność Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym została złożona skarga na Radę Miejską… SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:51/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014 Szanowny Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski ul. Basztowa 22 31-156...
czytaj dalej »

Indywidualne pisma do każdego Radnego o procedurze uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym  w sekretariacie Rady Miejskiej zostały złożone indywidualne pisma do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach. SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 30 – 50/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8...
czytaj dalej »

Pismo do Rady Miejskiej dotyczące procedury uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej zostało skierowane pismo: SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:29/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 października 2014 r. Szanowana Pani Stanisława Grzęda Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas