Home » pisma otrzymane » Odmowna odpowiedź burmistrza na wniosek o wstrzymanie wydawania warunków zabudowy

Odmowna odpowiedź burmistrza na wniosek o wstrzymanie wydawania warunków zabudowy

Społeczny Komitet Mieszkańców otrzymał w tych dniach pisemne stanowisko burmistrza w odpowiedzi na wniosek o natychmiastowe wstrzymanie procedury wydawania warunków zabudowy z ważnych i uzasadnionych powodów.

Odpowiedź burmistrza  – jak zwykle wymijająca i nie na temat, co zresztą nikogo już chyba nie dziwi.

Zdziwienie wzbudza natomiast fakt, że tak poważne argumenty, jak wykazanie licznych błędów i naruszeń prawa, odnotowywanych w warunkach zabudowy, a także pogłębiajacy się chaos przestrzenny, do jakiego doprowadziła niekontrolowana polityka wydawania warunków zabudowy niemal bez ograniczeń, po raz kolejny pana burmistrza kompletnie nie zainteresowały.

Z drugiej strony zastanawia, skąd u burmistrza ta pewność, że zapowiadane na lipiec kolejne wyłożenie projektu planu będzie tym ostatnim, skoro były dotąd już trzy wyłożenia i z powodu licznych błędów i uchybień formalnych, a także z powodu dużej liczby uwag mieszkańców -  w dużym stopniu zignorowanych – jak dotąd nie przyniosły oczekiwanego rezultatu?

Skąd pewność, Panie Burmistrzu, że plan zostanie po wyłożeniu niezwłocznie uchwalony? Czyżby Pan był aż tak pewny siebie, że radni tym razem znów dadzą się otumanić i zagłosują wbrew interesom mieszkańców, aby uchwalić kolejny bubel?

Życzymy Panu dobrego samopoczucia.

odmowa1

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas