Home » pisma złożone » Pismo do burmistrza w sprawie procedowania planów

Pismo do burmistrza w sprawie procedowania planów

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:52/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014

Burmistrz Gminy Krzeszowice

ul. Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektów planów zagospodarowania dla miasta Krzeszowice oraz dla Dubia, Siedlca i Dębnika

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. planów miejscowych wnioskuje o udostępnienie następujących informacji:

1. W związku z Art. 17 ust.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003 poz.717 ze zm.) – po każdym kolejnym wyłożeniu projektu planu miejscowego dla miasta Krzeszowice (I-III) Burmistrz Gminy Krzeszowice miał obowiązek przedłożyć Radzie Miejskiej w Krzeszowicach w formie urzędowej kolejne projekty planu miejscowego w zmienionej wersji w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych do planu wraz z wykazami uwag nieuwzględnionych.

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie stosownych pisemnych wystąpień Burmistrza do Rady Miejskiej w trybie urzędowym wraz z potwierdzeniem ich przyjęcia przez Radę Miejską, których celem było przedłożenie Radzie Miejskiej kolejnych wersji projektu planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice.

2. W związku z Art. 17 ust.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003 poz.717 ze zm.) – po pierwszym i drugim wyłożeniu projektu planu miejscowego dla Dubia, Siedlca, Dębnika Burmistrz Gminy Krzeszowice miał obowiązek przedłożyć Radzie Miejskiej w Krzeszowicach w formie urzędowej projekty planu miejscowego w zmienionej wersji w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych do planu wraz z wykazami uwag nieuwzględnionych.

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie stosownych pisemnych wystąpień Burmistrza do Rady Miejskiej w trybie urzędowym wraz z potwierdzeniem ich przyjęcia przez Radę Miejską, których celem było przedłożenie Radzie Miejskiej kolejnych wersji projektu planu zagospodarowania dla Dębnika, Dubia i Siedlca.

3. W związku z Art. 19 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003 poz.717 ze zm.) – przed każdym kolejnym wyłożeniem projektu planu miejscowego dla miasta Krzeszowice (II-IV) Rada Miejska w Krzeszowicach miała obowiązek odnieść się w formie urzędowej (uchwała, opinia) do wniosków przedłożonych przez Burmistrza celem stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedłożonych projektach planu miejscowego dla miasta Krzeszowice oraz wyrażenia akceptacji odnośnie ewentualnego ponowienia czynności, o których mowa w Art. 17 tejże ustawy.

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie stosownych dokumentów (uchwały, opinie) otrzymanych od Rady Miejskiej, na podstawie których Burmistrz dokonał kolejnych wyłożeń (2., 3. i 4.) ww. planu miejscowego do publicznego wglądu.

4. W związku z Art. 19 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80/2003 poz.717 ze zm.) – przed drugim i trzecim wyłożeniem projektu planu miejscowego dla Dubia, Siedlca, Dębnika Rada Miejska w Krzeszowicach miała obowiązek odnieść się w formie urzędowej (uchwała, opinia) do wniosku przedłożonego przez Burmistrza celem stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedłożonym projekcie planu miejscowego dla Dubia, Siedlca, Dębnika oraz wyrażenia akceptacji odnośnie ewentualnego ponowienia czynności, o których mowa w Art. 17 tejże ustawy.

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie stosownych dokumentów (uchwały, opinie) otrzymane od Rady Miejskiej, na podstawie których Burmistrz dokonał kolejnych wyłożeń (2. i 3.) ww. planu miejscowego do publicznego wglądu.

Odpowiedź wraz ze skanami dokumentów w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) wgranymi na płytkę DVD prosimy przesłać poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 kwietnia 2014 wniesiona została opłata w wysokości 2,00 zł (skan potwierdzenia wpłaty dołączony do niniejszego wniosku).

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Maria Gorayska-Węgiel

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas