Home » pisma złożone » pismo w trybie dostępu do informacji publicznej – uwagi nieuwzględnione

pismo w trybie dostępu do informacji publicznej – uwagi nieuwzględnione

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE

ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice

adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Nr korespondencji:54/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014

Burmistrz Gminy Krzeszowice

ul. Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

Dotyczy: wykazu nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice uwag po wyłożeniu w dniach od 21 lipca 2014 do 19 sierpnia 2014 planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice ds. planów miejscowych wnioskuje o udostępnienie następujących informacji:

1. W Stanowisku Burmistrza Gminy Krzeszowice w sprawie procedowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice z dnia 10 września 2014 roku w punkcie 1. podano, że:

[…] Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. poz. 647 z zm.) uwagi, które wpłynęły w sprawie wyłożonego planu zagospodarowania przestrzennego [miasta Krzeszowice] Burmistrz Gminy Krzeszowice musi rozpatrzyć w terminie do 21 dnia, w którym mija termin składania uwag, czyli od dnia 8 września br.

W związku z powyższym wnioskujemy o udostępnienie wykazu nieuwzględnionych przez Burmistrza Gminy Krzeszowice uwag po wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 21 lipca 2014 do 19 sierpnia 2014 planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice.

Odpowiedź wraz ze skanami dokumentów w plikach elektronicznych (preferowany format: pdf) wgranymi na płytkę DVD prosimy przesłać poleconą przesyłką listową za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:

Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Krzeszowice

ul. Żbicka 130

32-065 Krzeszowice

Zgodnie z Zarządzeniem nr 94/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 kwietnia 2014 wniesiona została opłata w wysokości 2,00 zł (skan potwierdzenia wpłaty dołączony do niniejszego wniosku).

Z poważaniem

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW

Maria Gorayska-Węgiel

pismo

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas