Home » pisma otrzymane » Lista rozpatrzonych uwag do mpzp dla miasta Krzeszowice

Lista rozpatrzonych uwag do mpzp dla miasta Krzeszowice

Otrzymaliśmy plik zawierające listę rozpatrywanych uwag złożonych do IV wyłożenia projektu planu.

W linku poniżej cała lista. Jednocześnie informuję, że żadna uwaga złożona przez mieszkańców po IV wyłożeniu nie została rozpatrzona pozytywnie

uwagi rozpatrzenie

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas