Home » pisma otrzymane » Uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Komitet otrzymał od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnienia dokonane przez Burmistrza miasta i gminy Krzeszowice .

I tak mamy uzgodnienia dotyczące Krzeszowic

przed 1 wyłożeniem planu

- postanowienie z dnia 06.09.2011 – odmowa uzgodnienia  - z powodu poszerzenie terenów mieszkaniowych i wejście w tereny ochronne Natura 2000 a także  z naruszeniem Studium

- postanowienie z dnia 07.11.2011 – uzgodnienie projektu planu – plan został poprawiony zgodnie z zaleceniami podanymi przy odmowie

przed drugim wyłożeniem planu

- postanowienie z dnia 28.09.2012 – uzgodnienie projektu planu – RDOŚ został poproszony o kolejne uzgodnienie w związku z prowadzonymi zmianami w projekcie planu. RDOŚ zwrócił uwagę, że kolejna wersja planu w części graficznej zawiera błędnie poprowadzony przebieg granicy Obszaru Natura 2000

RDOŚ – nie posiada uzgodnień do kolejnych wyłożeń projektu mpzp dla miasta Krzeszowice

Siedlec, Dubie, Dębnik

jedyne uzgodnienie z dnia 31.05.2012 dotyczące 1 wyłożenia planu. Brak uzgodnień do kolejnych wyłożeń.

Wszystkie postanowienia wydane przez RDOŚ do pobrania w linku

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas