Home » ogólna » „Droga przez mękę” – artykuł w Magazynie Krzeszowickim

„Droga przez mękę” – artykuł w Magazynie Krzeszowickim

Komitet ciągle czeka na odpowiedzi Burmistrza na zadane pytania,  widzimy, że w sukurs przychodzą Mu pracownicy i Magazyn Krzeszowicki. W ostatnim numerze pojawia kilku stronicowy wywiad „rzeka” z wiceburmistrzem Andrzejem  Żbikiem i Marią Chodacką- Kucharczyk.
Czytamy między innymi:

…”Po uzyskaniu wszystkich materiałów wyjściowych projektanci z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie, którzy został wybrany w wyniku przetargu, rozpoczęto przygotowania projektów planistycznych…”

a jak było naprawdę? Warto zerknąć

przetarg1

całość http://www.przetargi.egospodarka.pl/360794_WYKONANIE-KOMPLEKSOWEGO-OPRACOWANIA-MIEJSCOWEGO-PLANU-ZAGOSPODAROWANIA-PRZESTRZENNEGO-DLA-MIASTA-KRZESZOWICE_2009_2.html

About

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas