pismo w trybie dostępu do informacji publicznej w sprawie stanowiska Burmistrza z dn. 10.09.2014

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:53/SKMGK/2014 Krzeszowice, 27 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla miasta Krzeszowice...
czytaj dalej »

Pismo do burmistrza w sprawie procedowania planów

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:52/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektów planów zagospodarowania dla miasta Krzeszowice...
czytaj dalej »

Skarga do Wojewody na bezczynność Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym została złożona skarga na Radę Miejską… SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:51/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 października 2014 Szanowny Pan Jerzy Miller Wojewoda Małopolski ul. Basztowa 22 31-156...
czytaj dalej »

Indywidualne pisma do każdego Radnego o procedurze uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym  w sekretariacie Rady Miejskiej zostały złożone indywidualne pisma do wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Krzeszowicach. SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 30 – 50/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8...
czytaj dalej »

Pismo do Rady Miejskiej dotyczące procedury uchwalania mpzp

W dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej zostało skierowane pismo: SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:29/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 października 2014 r. Szanowana Pani Stanisława Grzęda Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach...
czytaj dalej »

Pismo do NIK’u z dnia 26.09.2014

W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do Najwyższej Izby Kontroli. Dodatkowo pismo to otrzymują: Wojewoda,  Radni Rady Miasta Krzeszowice, Biuro Poselskie Andrzeja Adamczyka, Dziennik Polski.   SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com Nr...
czytaj dalej »

Pismo do rady Miejskiej w sprawie wydanego upoważnienia dla Burmistrza

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:27/SKMGK/2014 Krzeszowice, 23 września 2014 Rada Miasta w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4/I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: upoważnienia wydanego Burmistrzowi Gminy Krzeszowice do zajmowania stanowiska...
czytaj dalej »

Pismo do Burmistrza w sprawie opublikowanego stanowiska w dniu 10.09

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICEe_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com Nr korespondencji: 26/SKM/2014 Krzeszowice dnia 23.09.2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: informacji burmistrza z dnia 10 września 2014, związanej z miejscowym planem zagospodarowania...
czytaj dalej »

Uwagi do MPZP miasto Krzeszowice

W dniu dzisiejszym Komitet również złożył uwagi do planu.  W naszym piśmie są te najbardziej charakterystyczne, budzące najwięcej kontrowersji. Sam plan ma wiele uchybień, nieścisłości. Nie zdziwimy się, że jeżeli byłby przez Radnych uchwalony to wielu mieszkańców będzie wnosić do sądu o jego unieważnienie SKM 25 uwagi SPOŁECZNY...
czytaj dalej »

Pismo do Rady Miejskiej w sprawie Dubia, Siedla i Dębnika

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji:24/SKMGK/2014 Krzeszowice, 8 września 2014 Rada Miasta w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4/I piętro 32-065 Krzeszowice Dotyczy: udzielenia informacji dotyczących procedowania projektu planu zagospodarowania dla...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas