Dziennik Polski o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

w dniu 12 kwietnia 2014 ukazał się  artykuł o MPZP w naszej gminie ———————————————————————————————————————————————– Gmina Krzeszowice. Na zebraniach wiejskich i osiedlowych mieszkańcy i urzędnicy próbują wyjaśnić niezrozumiałe dla ludzi zapisy w nowych planach zagospodarowania. Plany są wykładane od ubiegłego roku, a wniosków, uwag i wątpliwości wciąż przybywa. W...
czytaj dalej »

Relacja ze spotkania mieszkańców osiedla Żbik z urzędnikami w sprawie MPZP 08.04

Ze strony urzędu obecny był Pan Burmistrz Czesław Bartl i wice-naczelnik Wydziału Gospodarowania i Planowania Przestrzennego, Pani Maria Chodacka-Kucharczyk. Według listy obecności na zebranie stawiło się 70 mieszkańców tego osiedla. Poniżej przedstawiamy skrótową relację z tego spotkania Burmistrz przedstawił założenia jakie przyjął urząd przed IV wyłożeniem MPZP. [Urzędnicy]...
czytaj dalej »

Komentarz Społecznego Komitetu do pisma przewodniczącej Osiedla Żbik

    W związku z informacją Przewodniczącej Zarządu Osiedla Żbik (brak daty), opublikowaną na stronie internetowej Osiedla w dniu 6 kwietnia br. odnośnie zapisów uchwały Nr 1 Zebrania Osiedlowego mieszkańców osiedla Żbik, przeprowadzonego w dniu 29 marca 2014 roku należy przypomnieć, że zgodnie z par. 13,  statut Osiedla nakłada...
czytaj dalej »

Uchwała mieszkańców osiedla Żbik z dn. 29.03.2014

W dniu 29.03. 2014 mieszkańcy osiedla Żbik przegłosowali uchwałę skierowaną do Burmistrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Za uchwałą głosowało 41 mieszkańców, wstrzymało się od głosu 19 osób a 2 były przeciwne.  Zdziwienie wywołało to, że Zarząd Osiedla i jego przewodnicząca uchwały nie poparli. Poniżej treść uchwały:...
czytaj dalej »

Odpowiedź na wniosek wysłany 14.03

W dniu 21.03 komitet otrzymał skany większości dokumentów o które wnioskował w piśmie z dnia 14.03. Do przetargu stanęły 2 firmy: URB-ARCH Anna Kłoszewska z Zabrza i Instytut Rozwoju Miast z Krakowa. Pierwsza firma zaoferowała się wykonać zamówienie za 250954 zł a druga – IRM za prawie 100%...
czytaj dalej »

Pismo do Burmistrza z dnia 14.03.2014

W dniu dzisiejszym ponowiliśmy pismo w trybie dostępu do informacji publicznej do Burmistrza Krzeszowic dotyczące przetargu na wykonanie MPZP SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE email: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 12/SKMGK/2014 Krzeszowice, 14 marca...
czytaj dalej »

Odpowiedź na pytania zadane 15.02.2014

Społeczny Komitet dostał odpowiedź, tym razem podpisaną przez Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Pana Macieja Zielińskiego. w dniu 15.02 pytaliśmy 1. kiedy i w jakiej formie został Pan poinformowany przez Instytut Rozwoju Miast w Krakowie o występujących niezgodnościach pomiędzy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...
czytaj dalej »

Pismo skierowane do Burmistrza w dniu 21.02.2014

SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE e_mail:komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 10/SKMGK/2014 Krzeszowice, 21 luty 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice  ul. Grunwaldzka 4 32-065 Krzeszowice Dotyczy: zagadnień związanych z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krzeszowice w opracowaniu Instytutu Rozwoju Miast...
czytaj dalej »

Odpowiedź Burmistrza na zadane pytania w dniu 03.02.2014

      Dbając o przejrzyste działanie Komitetu oraz dla dobra publicznego mieszkańców Miasta i Gminy Krzeszowice, Komitet publikuje odpowiedź Burmistrza na pismo z dnia 03.02.2014 zadane w trybie dostępu do informacji publicznej, które otrzymaliśmy dn. 18.02.2014 Przekazano nam w postaci skanów 23 strony dokumentów. Poniżej nasz krótki komentarz i...
czytaj dalej »

Kolejne pytania do Burmistrza w trybie dostępu do informacji publicznej

Dnia 18.02.2014 został wysłany drugi zestaw pytań do Burmistrza                   <<SPOŁECZNY KOMITET MIESZKAŃCÓW GMINY KRZESZOWICE ds. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Krzeszowice adres korespondencyjny: ul. Żbicka 130, 32-065 KRZESZOWICE e_mail: komitetkrzeszowice@gmail.com ____________________________________________________________________________________ Nr korespondencji: 09/2014 Krzeszowice dnia 15 Luty 2014 Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Grunwaldzka...
czytaj dalej »

pisma złożone

pisma otrzymane

od redakcji

media o nas